ruta spelskyte

RUTA SPELSKYTE
PRINTMAKING PAPER MECHANISMS BOXES LIGHT BIOGRAPHY

7

6


1


3


12-1312-13


8-9
8-9
14-15

14-15

10
4
2

5
ALL DRYPOINT PRINTS
VDA "Titanikas" 2010. june-july


1. pond in Auschwitz where ashes of thousands of murdered jews were thrown.
2. Joachim von Ribbentrop. dead after Nurnberg trial.
3. my travel in Balkans. Albania.
4. 1944. WWII. US troops landing in Southern France.
5. Halifax (Canada) harbour. 1917.12.06 during the WW2 explosion occurred after accidental collide between two ships one of which called "SS Mont Blanc".
6. Hashima island near Nagasaki. Koreans were forced to work in coal minning while during the WWII it belonged to Mitsubishi factory.
7. Mont Blanc. 1999.04.22 tunnel fire.
8. Nagasaki before bombing.
9. Nagasaki before bombing.
10. my travel in Balkans. Bosnia.
11. Abandoned theater in Detroit.
12-13. living in Paris. two pictures being together work as a single link. train station. crematorium.
14-15. meadow in Sweden's botanical garden. view visible for the dying soldiers in the image below. soldiers used from one of the first war reportages, 1863 dagerotype.


1. Tvenkinys Aušvice Birkenau, į kurį buvo sumesta keliasdešimt tūkstančių sudegintų žydų.
2. Ribentropas (Ribentropo – Molotovo paktas). Įvykdyta mirties bausmė pakariant 1946 m. spalio 16 d. po Niurnbergo teismo sprendimo.
3. Iš kelionės po Balkanų šalis. Albanija.
4. 1944 m., Antrasis pasaulinis karas. Amerikiečių kareiviai išsilaipina Prancūzijoje.
5. Halifakso (Kanada) uostas. 1917 m. gruodžio 6 d. Pirmojo pasaulinio karo metu susidūrė du laivai, kurių vienas (prancūzų) pavadintas „SS Mont-Blanc“.
6. Hašimos sala prie Nagasakio krantų, Pirmojo pasaulinio karo metu priklausiusi „Mitsubishi“ gamyklai, kuri vertė ten dirbusius korėjiečius nežmoniškomis sąlygomis kasti anglį. Tuo metu sala buvo viena tankiausiai apgyvendintų vietų pasaulyje.
7. Mont Blanc. Tunelyje per jį 1999 m. kovo 24 d. kilo gaisras, trukęs 56 valandas ir nusinešęs keliasdešimt gyvybių.
8. Nagasakis iki susprogdinimo
9. Nagasakis iki susprogdinimo
10. Iš kelionės po Balkanų šalis. Bosnija.
11. Apleistas teatras Detroite.
12-13. Iš gyvenimo Paryžiuje. Du tik būdami šalia nuoroda tampantys paveikslai. Traukinių stotis ir krematoriumas
14-15. Pieva rasta Švedijos botanikos sode. Vaizdas, kurį turėtų matyti apatiniame paveiksle mirštantys kareiviai. Naudojama viena pirmųjų karo reportažų dagerotipijų užfiksavusi pirmąją Getisburgo mūšio dieną 1863 m. Pensilvanijoje.